Port Facility Security Plan

Elke haven die zich wil registreren als internationale zeehaven zodat zij isps-plichtige schepen kunnen ontvangen, dient een Port Facility Security Plan (PFSP) te hebben. Dit plan is de basis voor de certificering en wordt voorafgegaan aan een Port Security Assessment (PFSA). Dit assessment evalueert onder andere de dreigingen, risico's, gevolgen en voorzieningen. Na het opstellen van het PFSA kan de (interim) PFSO het plan gaan opstellen en indienen. PMD Solutions kan voor u het gehele certificeringstraject begeleiden en desgewenst het PFSA en PFSP voor u opstellen.

Ook na verbouwingen of aanpassingen aan uw terrein kan het zijn dat het plan zal moeten worden aangepast. Vaak nemen deze relatief kleine wijzigingen enorm veel tijd in beslag van uw organisatie, ook deze updates kunnen wij, inclusief het certificeringstraject, voor u verzorgen.

Traject

Het certificeringstraject van een IMO ISPS havenfaciliteit verloopt volgens onderstaand schema:

  • Het uitvoeren van een PFSA (assessment)
  • Het opstellen van een Port Facility Security Plan
  • Indienen van het Port Facility Security Plan bij de toetsingscommissie
  • Evaluatie en beoordeling door het toetsingsteam
  • Informeren van de burgemeester over de uitkomst van de beoordeling
  • Officieel akkoord van de burgemeester
  • Eventuele aanpassingen indien het plan nog niet voldoet
  • Registreren van de facility bij de International Maritime Organisation