ISPS en Havenbeveiliging

Port Facility Security Plan

PMD Solutions kan u ook voorzien van een Port Facility- Security Plan (PFSP).
Iedere haven die zich wil registreren als internationale zeehaven zodat zij isps-plichtige schepen kunnen ontvangen, dient een Port Facility Security Plan (PFSP) te hebben. Dit plan is de basis voor de certificering en wordt voorafgegaan aan een Port Security Assessment (PFSA). Dit assessment evalueert onder andere de dreigingen, risico's, gevolgen en voorzieningen. Na het opstellen van het PFSA kan de (interim) PFSO het plan gaan opstellen en indienen. PMD Solutions kan voor u het gehele certificeringstraject begeleiden en desgewenst het PFSA en PFSP voor u opstellen.

Ook na verbouwingen of aanpassingen aan uw terrein kan het zijn dat het plan zal moeten worden aangepast. Vaak nemen deze relatief kleine wijzigingen veel tijd in beslag van uw organisatie, ook deze updates verzorgt PMD Solutions , inclusief het certificeringstraject voor u .

Traject

Het certificeringstraject van een IMO ISPS havenfaciliteit verloopt volgens onderstaand schema:

PMD Solutions kan u ondersteunen en adviseren bij dit gehele traject en stelt alle benodigde documenten voor u op.

PFSO

Elke port facility in de wereld dient een Port Facility Security Officer te hebben aangesteld. In de Internationale Ship and Port Security Code, ofwel ISPS Code, staat omschreven dat tijdens de afhandeling van internationale zeeschepen er een opgeleid persoon aanwezig is om te zorgen dat het Port Facility Plan wordt nageleefd.

Veel havens ontvangen niet dagelijks internationale zeeschepen waardoor het in dienst hebben van een PFSO vaak onnodige kosten met zich mee brengt.
PMD Solutions kan op afroep te fungeren als PFSO waardoor u als haventerminal aan de regels voldoet maar toch kostenefficiënt uw proces kunt laten verlopen.

Taken en mogelijkheden

Tijdens de inzet van een interim PFSO kunnen de volgende taken volledig van u worden overgenomen:

ISPS Audit

Zeehavens die voldoen aan de IMO ISPS Code worden door de overheid steekproefsgewijs onderworpen aan controles.
Bij afwijkingen heeft dit soms direct consequenties voor uw bedrijfsvoering.
PMD Solutions kan uw gehele ISPS organisatie onderwerpen aan een objectieve ISPS audit. Aan de hand van uw Port Facility Security Plan worden alle processen nagelopen. Na afloop ontvangt u van ons een heldere rapportage met aanbevelingen en kijken wij desgewenst samen naar de verbeterpunten.
PMD Solutions kan deze verbeterpunten binnen afzienbare tijd oplossen zodat u geen risico loopt bij eventuele controles.

Onderdelen ISPS Audit

Onderdelen die meegenomen worden tijdens de ISPS Audit zijn onder ander:

ISPS Oefeningen

Volgens de wetgeving vinden een aantal oefeningen op jaarbasis plaats waarbij u de verschillende facetten van de beveiliging test. PMD Solutions zet levensechte oefeningen op, vanaf de wal of het water, zodat uw personeel mee kan maken wat er in de realiteit kan gebeuren in verschillende scenario’s. Gecombineerd met een evaluatie en eventuele bijscholing kunnen wij een efficiënt dagdeel neerzetten.

Voorafgaand aan de oefening wordt een scenario geschrevenen daarnaast wordt afgesproken of de oefening gepland of ongepland plaats vindt. PMD Solutions draagt zorg dat alle verplichte oefeningen worden gehouden zonder dat u zich daar druk om hoeft te maken. U geeft dit onderdeel van uw proces geheel uit handen!

ISPS Refresh

De ISPS code zal niet dagelijks voorbij komen binnen uw bedrijf, echter is het wel noodzakelijk dat de medewerkers die deel uit maken van het havenproces zich bewust zijn van de maatregelen die in het PFSP staan omschreven en een bepaald niveau van security awareness hebben. PMD Solutions verzorgt zowel ISPS Refresh trainingen als de gehele opleiding tot ISPS Beveiliger*.

Tijdens de ISPS Refresh wordt uw personeel weer up-to-date gebracht door delen uit de ISPS Code te behandelen, maar ook locatie specifieke maatregelen te bespreken. De ISPS Refresh training is altijd maatwerk en wordt in overleg met u samengesteld.

*hiervoor gelden speciale vooropleidingseisen.

Neem contact met ons op voor
ISPS en Havenbeveiliging

PMD Solutions voorziet in al uw maritieme veiligheidsbehoeften. Met onze uitgebreide diensten kunt u er zeker van zijn dat uw havenfaciliteit in de veiligste handen is.

Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie over hoe wij u kunnen helpen een effectieve maritieme veiligheid voor uw bedrijf te handhaven.

ISPS en Havenbeveiliging

Port Facility Security Plan

PMD Solutions kan u ook voorzien van een Port Facility- Security Plan (PFSP). Iedere haven die zich wil registreren als internationale zeehaven zodat zij isps-plichtige schepen kunnen ontvangen,
dient een Port Facility Security Plan (PFSP) te hebben.
Dit plan is de basis voor de certificering en wordt voorafgegaan aan een Port Security Assessment (PFSA).
Dit assessment evalueert onder andere de dreigingen, risico's, gevolgen en voorzieningen. Na het opstellen van het PFSA kan de (interim) PFSO het plan gaan opstellen en indienen.
PMD Solutions kan voor u het gehele certificeringstraject begeleiden en desgewenst het PFSA en PFSP voor u opstellen.

Ook na verbouwingen of aanpassingen aan uw terrein kan het zijn dat het plan zal moeten worden aangepast. Vaak nemen deze relatief kleine wijzigingen veel tijd in beslag van uw organisatie, ook deze updates verzorgt PMD Solutions, inclusief het certificeringstraject
voor u .

Traject

Het certificeringstraject van een IMO ISPS havenfaciliteit verloopt volgens onderstaand schema:

PMD Solutions kan u ondersteunen en adviseren bij dit gehele traject en stelt alle benodigde documenten voor u op.

PFSO

Elke port facility in de wereld dient een Port Facility Security Officer te hebben aangesteld. In de Internationale Ship and Port Security Code, ofwel ISPS Code, staat omschreven dat tijdens de afhandeling van internationale zeeschepen er een opgeleid persoon aanwezig is om te zorgen dat het Port Facility Plan wordt nageleefd.

Veel havens ontvangen niet dagelijks internationale zeeschepen waardoor het in dienst hebben van een PFSO vaak onnodige kosten met zich mee brengt. PMD Solutions kan op afroep te fungeren als PFSO waardoor u als haventerminal aan de regels voldoet maar toch kostenefficiënt uw proces kunt laten verlopen.

Taken en mogelijkheden

Tijdens de inzet van een interim PFSO kunnen de volgende taken volledig van u worden overgenomen:

ISPS Audit

Zeehavens die voldoen aan de IMO ISPS Code worden door de overheid steekproefsgewijs onderworpen aan controles.
Bij afwijkingen heeft dit soms direct consequenties voor uw bedrijfsvoering. PMD Solutions kan uw gehele ISPS organisatie onderwerpen aan een objectieve ISPS audit.
Aan de hand van uw Port Facility Security Plan worden alle processen nagelopen. Na afloop ontvangt u van ons een heldere rapportage met aanbevelingen en kijken wij desgewenst samen naar de verbeterpunten. PMD Solutions kan deze verbeterpunten binnen afzienbare tijd oplossen zodat u geen risico loopt bij eventuele controles.

Onderdelen ISPS Audit

Onderdelen die meegenomen worden tijdens de ISPS Audit zijn onder ander:

ISPS Oefeningen

Volgens de wetgeving vinden een aantal oefeningen op jaarbasis plaats waarbij u de verschillende facetten van de beveiliging test.
PMD Solutions zet levensechte oefeningen op, vanaf de wal of het water, zodat uw personeel mee kan maken wat er in de realiteit kan gebeuren in verschillende scenario’s. Gecombineerd met een evaluatie en eventuele bijscholing kunnen wij een efficiënt dagdeel neerzetten.

Voorafgaand aan de oefening wordt een scenario geschrevenen daarnaast wordt afgesproken of de oefening gepland of ongepland plaats vindt. PMD Solutions draagt zorg dat alle verplichte oefeningen worden gehouden zonder dat u zich daar druk om hoeft te maken.
U geeft dit onderdeel van uw proces geheel uit handen!

ISPS Refresh

De ISPS code zal niet dagelijks voorbij komen binnen uw bedrijf,
echter is het wel noodzakelijk dat de medewerkers die deel uit maken van het havenproces zich bewust zijn van de maatregelen die in het PFSP staan omschreven en een bepaald niveau van security awareness hebben. PMD Solutions verzorgt zowel ISPS Refresh trainingen als de gehele opleiding tot ISPS Beveiliger*.

Tijdens de ISPS Refresh wordt uw personeel weer up-to-date gebracht door delen uit de ISPS Code te behandelen, maar ook locatie specifieke maatregelen te bespreken. De ISPS Refresh training is
altijd maatwerk en wordt in overleg met u samengesteld.

*hiervoor gelden speciale vooropleidingseisen.

Neem contact met ons op voor
ISPS en Havenbeveiliging

PMD Solutions voorziet in al uw maritieme veiligheidsbehoeften.
Met onze uitgebreide diensten kunt u er zeker van zijn dat uw havenfaciliteit in de veiligste handen is.

Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie over
hoe wij u kunnen helpen een effectieve maritieme veiligheid voor uw bedrijf te handhaven.

ISPS en Havenbeveiliging

Port Facility Security Plan

PMD Solutions kan u ook voorzien van een Port Facility- Security Plan (PFSP). Iedere haven die zich wil registreren als internationale zeehaven zodat zij isps-plichtige schepen kunnen ontvangen,
dient een Port Facility Security Plan (PFSP) te hebben. Dit plan is de basis voor de certificering en wordt voorafgegaan aan een Port Security Assessment (PFSA).
Dit assessment evalueert onder andere de dreigingen, risico's, gevolgen en voorzieningen.
Na het opstellen van het PFSA kan de (interim) PFSO het plan gaan opstellen en indienen.
PMD Solutions kan voor u het gehele certificeringstraject begeleiden en desgewenst het PFSA en PFSP voor u opstellen.

Ook na verbouwingen of aanpassingen aan uw terrein kan het zijn dat het plan zal moeten worden aangepast. Vaak nemen deze relatief kleine wijzigingen veel tijd in beslag van uw organisatie, ook deze updates verzorgt PMD Solutions , inclusief het certificeringstraject voor u .

Traject

Het certificeringstraject van een IMO ISPS havenfaciliteit verloopt volgens onderstaand schema:

PMD Solutions kan u ondersteunen en adviseren bij dit gehele traject en stelt alle benodigde documenten voor u op.

PFSO

Elke port facility in de wereld dient een Port Facility Security Officer te hebben aangesteld.
In de Internationale Ship and Port Security Code, ofwel ISPS Code, staat omschreven dat tijdens de afhandeling van internationale zeeschepen er een opgeleid persoon aanwezig is om te zorgen dat het Port Facility Plan wordt nageleefd.

Veel havens ontvangen niet dagelijks internationale zeeschepen waardoor het in dienst hebben van een PFSO vaak onnodige kosten met zich mee brengt. PMD Solutions kan op afroep te fungeren als PFSO waardoor u als haventerminal aan de regels voldoet maar toch kostenefficiënt uw proces kunt laten verlopen.

Taken en mogelijkheden

Tijdens de inzet van een interim PFSO kunnen de volgende taken volledig van u worden overgenomen:

ISPS Audit

Zeehavens die voldoen aan de IMO ISPS Code worden door de overheid steekproefsgewijs onderworpen aan controles. Bij afwijkingen heeft dit soms direct consequenties voor uw bedrijfsvoering. PMD Solutions kan uw gehele ISPS organisatie onderwerpen aan een objectieve ISPS audit. Aan de hand van uw Port Facility Security Plan worden alle processen nagelopen. Na afloop ontvangt u van ons een heldere rapportage met aanbevelingen en kijken wij desgewenst samen naar de verbeterpunten.
PMD Solutions kan deze verbeterpunten binnen afzienbare tijd oplossen zodat u geen risico loopt bij eventuele controles.

Onderdelen ISPS Audit

Onderdelen die meegenomen worden tijdens de ISPS Audit zijn onder ander:

ISPS Oefeningen

Volgens de wetgeving vinden een aantal oefeningen op jaarbasis plaats waarbij u de verschillende facetten van de beveiliging test.
PMD Solutions zet levensechte oefeningen op, vanaf de wal of het water, zodat uw personeel mee kan maken wat er in de realiteit kan gebeuren in verschillende scenario’s. Gecombineerd met een evaluatie en eventuele bijscholing kunnen wij een efficiënt dagdeel neerzetten.

Voorafgaand aan de oefening wordt een scenario geschrevenen daarnaast wordt afgesproken of de oefening gepland of ongepland plaats vindt. PMD Solutions draagt zorg dat alle verplichte oefeningen worden gehouden zonder dat u zich daar druk om hoeft te maken. U geeft dit onderdeel van uw proces geheel uit handen!

ISPS Refresh

De ISPS code zal niet dagelijks voorbij komen binnen uw bedrijf, echter is het wel noodzakelijk dat de medewerkers die deel uit maken van het havenproces zich bewust zijn van de maatregelen die in het PFSP staan omschreven en een bepaald niveau van security awareness hebben.
PMD Solutions verzorgt zowel ISPS Refresh trainingen als de gehele opleiding tot ISPS Beveiliger*.

Tijdens de ISPS Refresh wordt uw personeel weer up-to-date gebracht door delen uit de ISPS Code te behandelen, maar ook locatie specifieke maatregelen te bespreken. De ISPS Refresh training is altijd maatwerk en wordt in overleg met u samengesteld.

*hiervoor gelden speciale vooropleidingseisen.

Neem contact met ons op voor ISPS en Havenbeveiliging

PMD Solutions voorziet in al uw maritieme veiligheidsbehoeften.
Met onze uitgebreide diensten kunt u er zeker van zijn dat uw havenfaciliteit in de veiligste handen is.

Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie over hoe wij u kunnen helpen een effectieve maritieme veiligheid voor uw bedrijf te handhaven.